top of page

Privacy Statement

H²BC hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Wij raden u aan om ons Privacy Statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

H²BC bvba is gevestigd aan Uitbreidingstraat 84 te 2600 Antwerpen, ingeschreven onder KBO nummerBE 0544.702.114. H2BC bvba is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Van wie verzamelt H²BC persoonsgegevens?

H²BC verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met H²BC

Bijvoorbeeld indien u:

 • een bestelling plaatst; 

 • aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen; 

 • aan een golfwedstrijd of andere promotie deelneemt; 

 • deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;

 • bij of voor ons werkzaam bent; 

 • bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; 

 • een zakelijke relatie heeft met H²BC.

Contact met H²BC kan plaatsvinden via:

 • telefoon; 

 • schriftelijke correspondentie; 

 • per e-mail; 

 • alle registratieformulieren op onze website; 

 • een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij H²BC terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt H²BC?

H²BC verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

 • Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 

 • Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij H²BC bestelt); 

 • (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.h2bc.eu, e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

Op basis van welke grondslag verwerkt H²BC persoonsgegevens?

H²BC verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen, af te leveren en/of contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

H²BC verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van H²BC. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat H²BC haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan H²BC persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt H²BC persoonsgegevens?

H²BC verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen H²BC en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 

 • Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 

 • Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden; 

 • Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren; 

 • Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 

 • Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert H²BC beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken.

Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

H²BC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer H²BC hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals H²BC hen voorschrijft. H²BC verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

H²BC en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. H²BC is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging

H²BC hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. H²BC neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. H²BC neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van (al dan niet financiële) gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van H²BC via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

 

H²BC

t.a.v. Privacy Officer 

Uitbreidingstraat 84

2600 Antwerpen

H²BC streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop H²BC met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-commissie.

 

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het bovenstaand adres.

Wijzigingen privacy statement

H²BC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op h2bc.eu/privacy.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 21-01-2019 (versie 1.0.1).

bottom of page