top of page

Coaching | Training | Workshops | Begeleiding

BUSINESS MODEL OPTIMISATION

Opstellen, analyseren, en/of challengen van een nieuw of een bestaand business model.

Doel:

  • ROI optimaliseren

  • winstmaximalisatie

SALES & MARKETING consultancy

In een steeds sneller veranderende wereld, zijn marketing en sales know-how onmisbaar

Doel:

  • customer centrictiy

  • recurring revenue

PERSONAL EFFICIENCY

& EFFECTIVENESS

Steeds drukker en minder resultaat? Is jouw work-life balance  ook zoek? Begin vandaag anders te werken!

Doel:

  • meer (persoonlijk) resultaat

  • werk niet harder, werk slimmer

Coaching Home

"If all you have is a hammer, everything looks like a nail"

Een beetje jammer, maar bovenstaand citaat van Abraham Maslow ( u weet wel, "die van de piramide van") gaat maar al te vaak op voor business en/of personal coaches. Die heel sterk zijn in één gebied, autoriteiten, zelfs. maar we hebben nog geen enkele onderneming gezien die alléén financieel was of alléén sales en marketing of alléén ... noemt u het maar...

Een onderneming die een coach onder de arm neemt, heeft nood aan een generalist, met een brede kijk op de zaken, die vanuit zijn ervaring de mensen zowel als de dingen met mekaar verbindt. Die zorgt dat - vanuit de praktijk - uw onderneming opnieuw gesmeerd gaat lopen.

Vaak zijn het kleine dingen, nog vaker zijn het dingen die u zelf al wist. Alleen, u komt er niet meer toe om ze toe te passen.

Er gaan jaarlijks duizenden euros verloren aan opleidingen die niet toegepast worden

Na die training / opleiding bent u één en al enthousiasme om al die nieuwe inzichten in praktijk om te zetten. En daar slaagt u ook in. De resultaten liegen er niet om: dit was een schot in de roos.

Was.

Zeker na een aantal weken, wanneer u alweer door de druk en de drukte ingehaald wordt. En u komt er niet meer toe om die dure opleiding te gelde te maken.

Herkenbaar? Wat u nodig heeft, is een begeleidingstraject op maat - waarnaar u altijd kan teruggrijpen in geval van nood of noodzaak.

Business Model - more

"Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen"

H. Wayne Huizenga (oprichter Waste Management)

Consulting

BUSINESS MODEL

De business waarbinnen ze actief zijn beschrijven is voor nogal wat ondernemers een opgave.

Omdat de bestaande templates voor business plannen te theoretisch zijn. En het daardoor veel te lang duurt vooraleer er resultaat geboekt wordt.

Omdat dat resultaat geen praktische acties voorstelt.

Omdat dat resultaat heel vaak in een schuif belandt om er nooit meer uit te komen, ook al hebben de onderneming, de markt, de klanten, ... drastische veranderingen doorgemaakt.

In tijd en middelen gerekend? Een hele dure oefening. In ROI? Niet te verantwoorden.

Startups falen niet door een gebrek aan product, ze falen aan een gebrek aan klanten en aan een werkend - en uiteraard realistisch - business model. Dat moet dan bovendien ook nog zo flexibel zijn dat het makkelijk aanpasbaar is aan veranderende omstandigheden.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one most adaptable to change.” (uitspraak van Leon C. Megginson, ten onrechte aan Charles Darwin toegeschreven)

 

Een business model zou op zo'n manier moeten worden opgesteld dat het de goeie ideeën uit de Lean Startup-s en de Start with Why's van deze wereld samenbrengt zonder te verzanden in cijfers die toch nooit gehaald worden. Het moet een handig en handelbaar werkinstrument zijn dat regelmatig bijgestuurd kan worden.

Op één A4-tje.

Projecten

Innovator in Healthcare

Duidelijke formulering van de Value Proposition per klantensegment. Uittekenen van de geldstromen (zowel IN als UIT), de kernactiviteiten, partnerships, en de communicatiekanalen. 

_____________________________

Realisatie: aanpassing van het design van het prototype, zodat het beter aangepast was aan de noden van de klant. Op basis van het nieuwe business model substantiële subsidie voor haalbaarheidsstudie gerealiseerd.

Sales & Marketing - More

"De klant komt altijd van rechts"

Gevleugelde woorden van Wouter Torfs en ondertussen een vast gegeven geworden in de zakelijke wereld.

 

En hoe sneller die wereld verandert, hoe sneller je je moet aanpassen. In eerste instantie aan de klant - die heeft ondertussen meer communicatiemiddelen en informatiebronnen ter beschikking dan ooit tevoren. En heeft daardoor ook andere wensen en verlangens gekregen. De klant is nog altijd degene die ervoor zorgt dat onze huur betaald wordt, we moeten ons dan ook inspannen om hem te behouden en, in tweede instantie, er een ambassadeur van te maken voor ons product, onze dienst, onze golfbaan. En dus moeten we de klant in het centrum stellen, bij elke "touch point". 

Customer-centricity kan je helaas niet in je medewerkers "rammen". Al zou je dat wel willen, af en toe.

 

Makkelijker - en vooral vele malen meer duurzaam - is een coaching programma opzetten en je medewerkers onderdompelen in de wereld van de klant. Die maken er na de coaching vanzelf een goeie gewoonte van om bij het begin van hun werkdag in de schoenen van de klant te stappen.

SALES & MARKETING

Projecten

Startup in IT

Sales campaign management, afstemmen CRM op commerciële behoeften, begeleiding van beide zaakvoerders naar een vlottere communicatie met klanten. Optimalisering van het prospectieplan.

_____________________________

Realisatie: lees de getuigenis

Golfbaan Nederland

Opstellen en implementeren van een marketingplan waarbinnen social media efficiënt gebruikt worden.

Begeleiding van alle medewerkers met als uiteindelijke doel bezoekers een total user experience te bieden, die een blijvende indruk maakt en greenfee-spelers aanzet om terug te komen, bij voorkeur in groep.

_____________________________

Realisatie: optimalisering van de baanbezetting (+7,3%) & verhoging klantentevredenheid (+9.1%)

Personal Efficiency - More

"Een groot schip kan zinken als gevolg van een klein lek"

Benjamin Franklin

Als werk als werk aanvoelt, doe je hoogstwaarschijnlijk iets fout.

"Druk, druk, druk" staat toch zo goed - alleen hypothekeert het je gezondheid. Of die van je medewerker(s). Al eens bij stilgestaan wat de gevolgen zouden zijn van één van je medewerkers die thuis blijft met een burn-out?

Hoeveel zijn of haar vervanging zullen kosten aan opleiding, begeleiding,... ?

En het is allemaal zo eenvoudig te vermijden, niet met wondermiddeltjes, maar met solide en duurzame veranderingen in de manier waarop we werken, hoe we omgaan met een volle mailbox, onze dag optimaal indelen, enzovoort.

Projecten

Persoonlijke efficiëntie-verhoging

Middle-manager van een multinational die worstelde met takenlijsten, (al dan niet zinloze) vergaderingen en de vrees om weer die burn-out mee te maken, een verandering in manier van werken en organiseren bijgebracht die 6 jaar later nog steeds staat "als een huis".

 

Onderzoek van Securex wees al in 2015 uit dat een werknemer die met een burn-out te kampen krijgt, gemiddeld 5 maanden afwezig is. De kost hiervan voor de werkgever loopt op tot 20.000 €

PERSONAL EFFICIENCY

bottom of page